Harry Henssen

Duurzame resultaten bereiken vraagt een mensgerichte aanpak en een duidelijke visie. Ik houd van mensen en geloof in hun mogelijkheden. Met overtuiging zet ik me in om mens en organisatie met elkaar te verbinden en in elkaars verlengde te laten werken. Daarnaast creëer ik graag duidelijkheid om duurzame resultaten te behalen. Een systemische benadering van de organisatie en waarden-gestuurd leiderschap zijn voor mij daarbij de effectieve weg. Het is elke keer opnieuw fantastisch om te zien dat mensen met plezier en betrokkenheid samenwerken om hun organisatiedoel te halen.


Met overtuiging zet ik me in om mens en organisatie met elkaar te verbinden en in elkaars verlengde te laten werken.


Mijn expertise

Mijn expertise is gebaseerd op een uitgebreide internationale en multiculturele ervaring op gebied van marketing, business en algemeen management bij Philips, Volvo Cars Corporation, ATC en DSM met een omzetverantwoordelijkheid tot enkele honderden miljoenen euro’s per jaar. Vooral het werken in Zweden en Japan heeft me inzicht gegeven dat het bijeenbrengen van culturen uitdagend is, maar vooral structurele voordelen biedt aan de organisatie. Sinds enkele jaren combineer ik mijn werkzaamheden als consultant, coach en trainer met de taken als bestuurslid en toezichthouder in een aantal organisaties.


Mijn stijl

Met overtuiging zet ik me in om de balans in een organisatie tussen de harde en zachte kant, in de bovenstroom en de onderstroom, te borgen. Door aandacht te besteden aan vertrouwen, verbinding, positie, proces en communicatie kan de inhoud maximaal tot z’n recht komen en de organisatie maximaal effectief presteren. Mijn stijl resulteert niet alleen in een heldere visie, balans, harmonie maar ook in gezonde spanning en humor, waarbij ik het uiteindelijke doel niet uit het oog verlies.

Kenmerkend voor mijn stijl van werken zijn: verbinden, holistisch/systemische benadering, werken vanuit vertrouwen, vriendelijk, rust, doortastend en waar nodig confronterend. Op zoek naar inzicht, effectiviteit en duurzaamheid.


Harry Henssen
06-51989295
harry.henssen@stroomzuid.nl
Linkedin