Vertrouwen

Zonder vertrouwen bestaan er feitelijk geen goede relaties.

LEES MEER

Vaardig

Zonder vaardig te zijn ontstaat er frustratie omdat de dingen niet goed gebeuren.

LEES MEER

Verbonden

Zonder verbonden te zijn ontstaat er nooit een echte samenwerking.

LEES MEER

Eigenaarschap

Zonder eigenaarschap ontstaat een reactieve organisatie.

LEES MEER

Bestemming

Zonder bestemming is een organisatie doelloos en stuurloos.

LEES MEER

Stroomversneller Vaardig

Zonder vaardig te zijn ontstaat er frustratie omdat de dingen niet goed gebeuren. De medewerkers werken niet effectief samen, komen niet tot bloei en zijn onzeker. De organisatie staat stil of, nog erger, gaat achteruit. Het verloop van mensen neemt toe.

Waarom is vaardig een belangrijke stroomversneller?

De stroomversneller vaardig richt zich op het verbinden van individuele kwaliteiten aan de doelen van de organisatie.

Door individueel gedragsvaardigheden te ontwikkelen word je sterker in jouw rol als teamlid en word je effectiever in de interactie met anderen. Kennis en kunde worden maximaal benut in de organisatie.

De stroomversneller vaardig zorgt effectieve en plezierige samenwerking waardoor het team tot betere resultaten komt.

Hoe werken we aan deze stroomversneller?

Vanuit eigen kracht krachtig zijn voor team en organisatie.

 • We verbinden onze kennis van communicatieve en leiderschapsvaardigheden met de onderstroom.
 • We ontwikkelen en trainen kwaliteiten die de interactie met anderen verbeteren
 • We halen naar boven waarom sommige kwaliteiten (nog) niet zichtbaar zijn (wat zijn de belemmeringen die we moeten overwinnen?).
 • We ontdekken wat er achter bepaalde gedragspatronen zit en wat er nodig is om plezierig én resultaatgericht samen te werken.
 • We vertalen kernwaarden naar concreet gewenst gedrag.

Wat doen we wanneer we werken aan deze stroomversneller?

 • Op weg naar bewust bekwaam
  Bewustwording van effectief en niet-effectief gedrag. We maken duidelijk welke gedragsvaardigheden noodzakelijk zijn om de beste resultaten te bereiken. We laten zien waar nog groei en ontwikkeling nodig is. We bieden ruimte aan individuele kernkwaliteiten en zorgen ervoor dat deze in interactie met anderen optimaal tot hun recht komen.
 • Wie ben ik, wie ben jij?
  We meten waar iemand staat in zijn kwaliteiten en vaardigheden*. We maken verschillen zichtbaar om de teamkwaliteit te versterken. Een team bestaat uit verschillende mensen met verschillende karakters, kwaliteiten en opvattingen. Dit erkennen is cruciaal om optimaal samen te werken. Hiervoor zijn aspecten als vertrouwen, communicatie en luisteren essentieel.
 • Een lastig gesprek aangaan, hoe doe je dat?
  We laten zien wat energie oplevert en waar het weglekt. We ontwikkelen de vaardigheid tot verbindend communiceren. We onderzoeken in de onderstroom de blokkades en versnellers om de open dialoog te bevorderen. We creëren een omgeving waar we vanzelfsprekend onszelf uitspreken, de ander aanspreken en zelf om feedback vragen.
 • We ontwikkelen, trainen en coachen individuen en teams zodat gewenste vaardigheden beschikbaar zijn en toegepast worden.

*TTI-SI DISC, Lumina Spark, Belbin Teamrolanalyse, Denison Organizational Culture Survey

Stroomversnellers Stroom Zuid Valkenburg vaardig