Vertrouwen

Zonder vertrouwen bestaan er feitelijk geen goede relaties.

LEES MEER

Vaardig

Zonder vaardig te zijn ontstaat er frustratie omdat de dingen niet goed gebeuren.

LEES MEER

Verbonden

Zonder verbonden te zijn ontstaat er nooit een echte samenwerking.

LEES MEER

Eigenaarschap

Zonder eigenaarschap ontstaat een reactieve organisatie.

LEES MEER

Bestemming

Zonder bestemming is een organisatie doelloos en stuurloos.

LEES MEER

Stroomversneller Eigenaarschap

Zonder eigenaarschap ontstaat een reactieve organisatie. Er wordt geen ruimte genomen voor nieuwe initiatieven. Zaken die niet specifiek worden belegd worden niet opgepakt. Er ontstaat een afschuif-politiek. Alle groei wordt lastig, besluiten worden herhaald, deadlines niet gehaald en de schuld wordt bij de ander belegd. Er ontstaat een kille afwachtende sfeer waarbij de pijlen op het management worden gericht.

Waarom is eigenaarschap een belangrijke stroomversneller?

Eigenaarschap bevordert hoge maatstaven binnen een organisatie. Door het vergroten van de individuele verantwoordelijkheid worden talenten verder ontplooid, onnodige bureaucratie vermeden en deadlines gehaald. Door pro-activiteit en initiatief aan te wakkeren nemen meer mensen verantwoordelijkheid waardoor de organisatie sneller, wendbaarder en succesvoller wordt. Deze stroomversneller leidt tot meer zelforganisatie en zelfsturing.

Hoe werken we aan deze stroomversneller?

Groeien door verantwoordelijkheid delen

 • We creëren een omgeving waarin medewerkers zichzelf en anderen stimuleren tot het zetten van die extra stap.
 • We zorgen voor duidelijke kaders en het verruimen van regelvermogen.
 • We dagen mensen uit om buiten hun comfortzone te werken.
 • We maken het belang van ieders aandeel inzichtelijk op elk niveau.
 • We ontsluiten de weg naar het zélf oplossend vermogen door eenieder in staat te stellen belemmeringen weg te werken en andere stromen te zoeken die wél naar het gewenste doel leiden.

Wat doen we wanneer we werken aan deze stroomversneller?

 • Van dirigeren naar stimuleren
  We onderzoeken welk leiderschap het beste past bij de gewenste omgeving. Hoe leid ik of hoe willen we geleid worden? We zorgen voor handvatten voor leidinggeven aan zowel jezelf als anderen en de juiste houding voor het benodigd eigenaarschap. Het vergroten van eigenaarschap vraagt het geven van meer vertrouwen door de leider en het vinden van de balans tussen loslaten en regie houden.
 • Van slachtoffer naar regisseur
  Een situatie is een gegeven; hoe ga je ermee om de grote vraag. We gaan aan de slag met praktische vraagstukken en het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Dat doen we bijvoorbeeld door het houden van impactvolle intervisiesessies. Zélf ontdekken en ontwikkelen staat centraal.
 • Geven betekent ontvangen
  De betekenis inzien van datgene wat je doet helpt enorm om eigenaarschap te tonen. Mensen tonen veel meer eigenaarschap als ze zien hoe ze door hun individuele bijdrage een verschil kunnen maken voor anderen.
Stroomversnellers Stroom Zuid Valkenburg eigenaarschap