Missie Stroom Zuid

Stroom Zuid begeleidt organisaties bij hun ontwikkeling naar een stromende organisatie waarin excellente prestaties geleverd worden door vaardige en verbonden medewerkers die werken aan collectieve organisatie doelen.

Visie Stroom Zuid

 • Stroom Zuid begeleidt de ontwikkeling van haar klanten door zich te richten op het optimaliseren van de interactie tussen de mensen in hun organisatie. Zodat iedere medewerker maximaal met veel plezier en resultaatgericht samenwerkt. Dit is direct in de bedrijfsresultaten merkbaar en brengt de organisatie naar een hoger, onderscheidend niveau.
 • Wij zijn er van overtuigd dat de interactie tussen mensen alleen kan verbeteren door continue zowel de bovenstroom als de onderstroom in het proces te verbinden.
 • Onze stroomversnellers staan centraal om effectiever en plezieriger de doelen te bereiken. Onze aanpak is hierbij altijd maatwerk en in co-creatie.
 • Wij kijken naar een organisatie als systeem en daarbinnen naar de dynamieken op drie verschillende niveaus: de organisatie, het team en het individu.
 • Wij werken als partner in co-creatie samen met onze klanten die onze kernwaarden respecteren.

Kernwaarden Stroom Zuid

De kernwaarden van Stroom Zuid vormen de sleutel van het succes. Ze zijn geformuleerd vanuit het ‘zijn’. Ze bepalen mede de mogelijkheden die wij onszelf geven. Het is het fundament en vormt dé basis voor onze unieke werkwijze, zodat de waarden bij al onze klanten kunnen worden nageleefd.
Wij stellen onszelf twaalf belangrijke vragen bij ieder ontwikkeltraject:

Raak

Wij vinden de essentie en hebben de resultaatdoelstelling helder voor ogen

 • Treffen wij de essentie van de ontwikkeldoelstelling?
 • Hebben wij de resultaatdoelstelling scherp en weten we waar we het echte onderscheid gaan maken?
 • Hebben wij de verwachtingen juist gemanaged en weten wij de klant te raken en zijn onze interventies betekenisvol?

Verbonden

Wij zijn in verbinding met ons zelf en met de opdrachtgever

 • Zijn wij in verbinding met ons zelf en in verbinding met onze opdrachtgever?
 • Brengen wij het gewenste resultaat in verbinding met het gewenst gedrag?
 • Brengen wij de organisatie en haar teams als één systeem tot een eenheid met een beter resultaat?

Beweging

Wij creëren een stroomversnelling.

 • Zetten wij voldoende creativiteit en avontuur in om de beweging bij onze klanten te bereiken?
 • Bouwen wij een dusdanig ontwikkeltraject zodat de echte beweging op gang komt die noodzakelijk is?
 • Bereiken wij de juiste stroomversnelling en wordt verankering gerealiseerd?

Zuiver

Wij blijven trouw aan de belofte van de opdracht, werken aan vertrouwen en zijn authentiek als kristalhelder water

 • Blijven wij trouw aan onze eigen kern en de belofte van de opdracht?
 • Zijn wij zelf authentiek aan de opdracht en genieten we voldoende vertrouwen en ruimte?
 • Weten wij het vertrouwen tussen alle teamleden te vergroten om zo tot een beter resultaat te komen en behouden wij het klantbelang steeds voor ogen?