Strategische partners

Stroom Zuid kent het belang van samenwerken en bundelen van krachten. Daarom zetten wij voor specifieke vraagstukken van onze klanten strategische partners in die onze dienstverlening versterken. Door samenwerking met Spark en Connection Company zijn wij in staat landelijke dekking te realiseren.

Via een klik op onderstaande logo’s kom je direct op de eigen site van onze strategische partners.

Instrumenten

Om processen te ondersteunen, maken we bij Stroom Zuid gebruik van instrumenten als DISC, Belbin, Denison Survey, Functioneel Fluency, Deep Democracy, TMA,  Lumina en Insights Discovery. Voor alle genoemde technieken zijn we opgeleid en gecertificeerd. Met deze instrumenten krijgen mensen een diepgaand inzicht in zichzelf, hun team en in de organisatiecultuur. De methodes zorgen ook een gemeenschappelijk taal om over cultuur, gedrag en communicatie met elkaar in gesprek te gaan. Hieronder staat beschreven welk instrument geschikt is voor Organisatieontwikkeling, Teamontwikkeling of Persoonlijke coaching.

DISC-gedragsanalyse van TTI-Insights - individueel en team

DISC is een toonaangevend en internationaal bekend instrument om gedrag van mensen in kaart te brengen. Een van de grondleggers is Marston. Mensen worden effectiever naarmate zij zichzelf en anderen beter kennen. Wie zijn eigen kwaliteiten kent en zich tegelijkertijd bewust is van zijn tekortkomingen, kan gedrag ontwikkelen om op een goede manier te reageren op de eisen die de omgeving stelt.

Belbin Teamrollen - individueel en team

Dr. Meredith Belbin is een Britse wetenschapper die bekend is geworden door zijn onderzoek naar de effectiviteit van teams. Er zijn negen teamrollen te identificeren. Daarbij kun je onderscheid maken tussen een functionele, organisatorische en persoonlijke rol. Afhankelijk van de doelstelling, wat je wilt bereiken met een team, heeft ieder team een ideale samenstelling.

Denison Organizational Culture Survey - organisatie en leiderschap

Prof. Daniel Denison verricht meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen High Performing Organizations en hun organisatiecultuur. Welke eigenschappen maken dat een organisatie langdurig een topprestatie levert? Deze methode (met een grote internationale benchmark) biedt een duidelijk inzicht in de huidige cultuur van een organisatie en geeft, met de strategische doelen voor ogen, richting aan de gewenste organisatieontwikkeling. Iedere doorsnede in de organisatie kan apart worden behandeld.

Insights Discovery - individueel en team

Insights is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. Volgens Jung is ieder mens uniek. Ieder van ons heeft bepaalde diepgewortelde voorkeuren die ons een bepaalde kijk op situaties geven en richting geven aan ons handelen. Met Insights discovery krijg je een diepgaand inzicht in jezelf en je collega’s. Je ontdekt de betekenis van je persoonlijke voorkeuren en gedrag en je leert af te stemmen op en verbinding te maken met anderen om zo sterke en effectieve relaties te ontwikkelen.

Lumina - individueel en team

Lumina Spark is ontwikkeld door Stewart Desson, een humanistisch psycholoog werkzaam aan de Universiteit van Westminster. Lumina Spark brengt 24 onafhankelijk gemeten eigenschappen in beeld in drie persona’s; intuïtief, dagelijks en overbelast. Het model biedt inzicht in het integreren en ontwikkelen van polariteiten.

Driving Forces van TTI-Insights – individueel en team

Wat vind ik echt belangrijk? Wat geeft mij de kick om zelf in beweging te komen? Soms weten we het zelf niet eens. Aan de hand van 12 Driving Forces (gebaseerd op het werk van Eduard Spranger) maken de Driving Forces Analyses het onzichtbare zichtbaar. Weten waar we werkelijk voldoening uit putten, is de belangrijkste stap op weg naar “fluitend naar het werk”.

Management Drives - organisatie en team

Drijfveren zijn motivatoren die voorspellen hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet. De theorie van Management Drives is gestoeld op de studies van Clare W. Graves (1914 – 1986) en is al in een vroeg stadium geautomatiseerd. Graves baseerde zich op Jung en Maslow. Onze zes kleuren hebben elk een betekenis op organisatie- en teamniveau en op iemands persoonlijk leiderschap.

Management Drives is uniek, omdat het een verbinding legt tussen:

  • Organisatieontwikkeling en cultuur
  • Teamontwikkeling
  • Individueel Leiderschap