Het Beraad

Het Beraad is een serie praktijkgeoriënteerde bijeenkomsten waarbij ervaringen en inzichten verbonden worden aan theoretische modellen. De eigen praktijk staat centraal. Ikigai fungeert als rode draad.

Van elkaar leren

Door de samenstelling van de groep fungeert het beraad als bron van kennis en ervaring. U kunt rekenen op professionele begeleiding en een inspirerend, prikkelend, klankbord. Dit alles in een ontspannen en vertrouwelijke sfeer en in een stijlvolle omgeving.

De organisatie en begeleiding zijn in handen van Jos Mevis en Harry Henssen.

Ikigai

Ikigai is een aloude Japanse levenswijsheid en betekent, vrij vertaald, ‘reden van bestaan’. Iedereen, iedere medewerker, iedere leider, ieder sociaal verband, iedere organisatie heeft een Ikigai. Het vinden ervan vereist zelfonderzoek. Dit is echter zonder meer de moeite waard omdat het ontdekken van de Ikigai leidt tot een duurzaam, gezond en waardevol bestaan als mens en organisatie.

Wat betekent dat voor jou als leider? Op veel momenten in het bestaan van organisaties komen deze vragen, al dan niet impliciet, aan de orde.  “Past de huidige cultuur nog wel bij de ontwikkeling van ons bedrijf?”, “Hoe verhoog ik de betrokkenheid van onze medewerkers?”, “Op welke wijze kan ik die weerstand tegen veranderingen ombuigen?”, “Bereiken wij op deze wijze wel ons doel?”. Maar ook persoonlijke kwesties of vraagstukken maken de zoektocht naar Ikigai méér dan de moeite waard.  “Wat zou mijn persoonlijke, volgende stap kunnen zijn?” “Hoe kan ik mijn bedrijf  effectiever en prettiger leiden naar een volgende fase?”

Vrijwel alle leidinggevenden komen soortgelijke vragen tegen. Het Beraad biedt u een uitstekende gelegenheid om met andere leiders van gedachten te wisselen, relevante theorieën te toetsen en van elkaar te leren. Én aan de slag te gaan met uw Ikigai om het fundament onder uw denken, voelen en handelen te verstevigen.

Aanmelden en meer informatie

De leergang bestaat uit 8 bijeenkomsten (verdeeld over tien maanden) op donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in De Vief Heringe te Sittard. Kosten bedragen € 1.900,- inclusief catering, exclusief BTW. Deze leergang start in september 2021.

Voor informatie of aanmelden mail naar: harry@henssen.com of josmevis@queresta.nl

Referenties

“Een bijzondere vorm van deskundigheidsbevordering die nieuwe, passende inzichten aanreikt waarmee mijn effectiviteit wordt verhoogd.”

“It is lonely at the top; deze leergang biedt in een vertrouwde omgeving het inzicht om belangrijke zaken in een ander perspectief te zien.”