Persoonlijke coaching

Ben je een professional of een manager met aanzienlijke verantwoordelijkheden? Zou je jouw talenten beter willen leren inzetten, effectiever leren werken, of inspiratie willen vinden om echt in beweging te komen? Ben je niet helemaal tevreden met je werkende leven en knaagt er iets? Stroom Zuid begeleidt je graag bij het vinden van de antwoorden.

Professionele én persoonlijke ontwikkeling

We begeleiden individuen bij zowel hun professionele als persoonlijke ontwikkeling. Deze gaan immers hand in hand. Wij worden gevraagd bij het verbeteren van persoonlijke effectiviteit (denk aan grenzen stellen, vergroten van impact, loslaten van controle), bij het hervinden van bezieling en inspiratie in het werk en bij het vergroten van (persoonlijk) leiderschap (denk aan versterken van authenticiteit, vergroten van invloed, zicht op eigen leiderschap).

Oplossingsgericht coachen

Via coaching faciliteren we jouw leer- en ontwikkelproces in de eigen werkomgeving. We stimuleren jou om ontwikkelstappen te zetten in de dagelijkse werkpraktijk. Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens het coaching traject zijn onder meer:

  • bewust worden van eigen (effectieve en niet effectieve) gedragspatronen
  • stilstaan bij wat je eigenlijk wilt in werk en/of leven
  • leren niet alleen het (kritische) ‘hoofd’ te gebruiken, maar ook te luisteren naar wat het ‘hart’ te vertellen heeft

Ook kunnen diepere/onderliggende persoonlijke thema’s aan de orde komen die richting geven aan gedrag (zoals drijfveren, motieven, eigenschappen, zelfbeeld en overtuigingen). We staan hier even bij stil om ons vervolgens te richten op de weg vooruit via de principes van onder andere oplossingsgericht coachen.

Vanuit een ander perspectief

Wij stimuleren zelfreflectie, helpen potentiële kwaliteiten vrij te maken en eventuele obstakels voor verdere ontwikkeling weg te nemen. We dagen je uit en prikkelen je om eens vanuit een ander perspectief te kijken. We zijn direct en confronterend maar ook betrokken en begaan.

Naast het voeren van een dialoog (cognitief), zijn wij geschoold om andere technieken in te zetten om nog meer in contact te komen met wat je diep van binnen/intuïtief al weet, denk aan opstellingen, voice dialogue, (geleide) meditatie en visualisatie.

Waar wenselijk zetten we tijdens het coaching traject instrumenten in om diepgaand inzicht te krijgen in het (leiderschap)gedrag. Bekijk de instrumenten die wij inzetten.

Verantwoordelijkheid, zelfsturing, autonomie

Wij helpen om beweging te creëren. De waarden waar vanuit wij werken zijn Raak, Verbonden en Zuiver. Sleutelwoorden zijn eigen verantwoordelijkheid, zelfsturing en autonomie. Wij geloven in het motto: ‘Het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen.’ Lees meer informatie over de opbouw van een coachingstraject.

Contact

Geïnteresseerd in persoonlijke coaching? Neem gerust contact op met een van ons voor een oriënterend gesprek.