Irene Vervuurt

Groeikans, verbinder, ondernemer, mijzelf

Ik ondersteun bedrijven in het maken van hun volgende groeistap door het versterken van hun ondernemerschap; de belangrijkste basis van elk bedrijf. Door sterker ondernemerschap bij zowel de ondernemer (lees ook onderneemster) als ook intern, bij medewerkers (intrapeneurship) zal een bedrijf doelgericht groeien. Groei realiseren we op vele fronten zoals omzet en winst, omvang, kennis en kwaliteit, maar ook in samenwerking, een sterkere organisatie en persoonlijke groei. De groei wordt gerealiseerd binnen een duidelijke en overdraagbare bedrijfsvisie en -koers.

Door het zelforganiserend en zelfwerkzame vermogen binnen de organisatie te vergroten kan de ondernemer weer met veel plezier resultaatgericht ondernemen; behalve IN ook AAN zijn of haar bedrijf werken, samen met de mensen binnen de organisatie.

Waarom?

In 1992 startte ik mijn eerste bedrijf en sinds die tijd heb ik veel geleerd en ervaren over het ondernemerschap; kansen gezien en gerealiseerd, met de ups en downs die onlosmakelijk met ondernemen zijn verbonden. Mijn  brede interesse en vele opleidingen hebben me een goede kijk gegeven in de ontelbare mogelijk- en onmogelijkheden die het ondernemer-zijn met zich mee brengt. De worstelingen van ondernemers die meer IN dan AAN hun bedrijf werken zag en zie ik veelvuldig; daar kan ik een rol in vervullen.

Hoe werk ik?

‘Blijf jezelf, er zijn al genoeg anderen.’

Groeien gaat het best als je dit doet vanuit je eigen kracht en authenticiteit. Met mijn openheid, veelzijdigheid en creativiteit ga ik in met de ondernemer en zijn/haar organisatie resultaatgericht aan de slag. Inspirerend en aanstekelijk! Tijdens mijn ondersteuning zet ik eigen kennis, ondernemers-ervaring, RGO+® en andere tools in (DISC, LUMINA) als rode draad binnen een traject.  Groei-vraagstukken en ondernemers-uitdagingen zijn altijd maatwerk en moeten met de juiste aandacht benaderd worden!

Samen zetten we een punt op de horizon, de visie en de koers daarnaartoe; concreet en pragmatisch. We onderzoeken welke rollen daarvoor nodig zijn en hoe de ondernemerskracht binnen de organisatie het best kan worden ingezet. De verdiepingsslag wordt gemaakt door medewerkers en teams vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie te begeleiden binnen de bedrijfskoers. Dat betekent dat mensen o.a. vanuit mindset en persoonlijke kracht keuzes maken om de bedrijfsvisie samen te realiseren.

Ik focus mijn ondersteuning vooral op groei binnen MKB- en familiebedrijven. Dit doe ik individueel met bedrijven, beginnend met de ondernemer. Ik ondersteun ondernemers ook groepsgewijs, waarbij het ‘leren van elkaar’ een belangrijk speerpunt vormt. Altijd vindt er een verdiepingsslag plaats door de verbinding met de medewerkers; ondernemen doe je niet alleen, maar samen.