Vertrouwen

Zonder vertrouwen bestaan er feitelijk geen goede relaties.

LEES MEER

Vaardig

Zonder vaardig te zijn ontstaat er frustratie omdat de dingen niet goed gebeuren.

LEES MEER

Verbonden

Zonder verbonden te zijn ontstaat er nooit een echte samenwerking.

LEES MEER

Eigenaarschap

Zonder eigenaarschap ontstaat een reactieve organisatie.

LEES MEER

Bestemming

Zonder bestemming is een organisatie doelloos en stuurloos.

LEES MEER

Stroomversneller Bestemming

Zonder bestemming is een organisatie doelloos en stuurloos. Hard werken is de norm, maar waartoe? Zonder bestemming gaat ieder voor zijn eigen doel en worden ego’s versterkt ten koste van het gemeenschappelijk belang.

Waarom is bestemming een belangrijke stroomversneller?

Elke organisatie wil succesvol zijn. De weg naar succes gaat over het ondergeschikt maken van onze individuele belangen en ego’s. Ons gemeenschappelijk doel ligt verder dan de stip op de horizon. Het gaat daarbij om de manier waarop we onze bestemming willen bereiken. Door vanuit de gezamenlijkheid aan de bestemming te werken creëren we synergie en nieuwe energie.

Bij deze stroomversneller onderscheiden wij de bestemming van de organisatie en de weg hoe we hier gaan komen. Dit laatste gaat over de intentie en houding van het individu en de teams om in gemeenschappelijkheid zich te verbinden aan de bestemming.

Hoe werken we aan deze stroomversneller?

Zonder bestemming is elke richting goed

  • We creëren draagvlak voor de bestemming door de hele organisatie te betrekken
  • We koppelen praktisch gedrag aan de missie, visie en kernwaarden
  • We zorgen ervoor dat energie gebundeld in de juiste richting beweegt
  • We zorgen dat vertrouwen, vaardigheid, verbondenheid en eigenaarschap bijdraagt tot collectief verlangen en echte stroomversnelling

Wat doen we wanneer we werken aan deze stroomversneller?

  • Van theoretisch naar praktisch gedrag
    We koppelen de bestemming aan praktische gedragingen. Iedereen weet wat hem te doen staat en welke rollen we samen moeten vervullen. We verkleinen de vaak aanwezige ‘gap’ tussen individuele doelen en collectieve belangen van de hele organisatie.
  • Van moeten naar willen
    Vanuit het opgebouwde eigenaarschap en verhoogde betrokkenheid werken we aan teams die intrinsiek meer willen bereiken samen. We verduidelijken de nodige richting en zorgen ervoor dat prioriteiten voor ieder gelijk zijn in belang van de bestemming.
Stroomversnellers Stroom Zuid Valkenburg bestemming