Teamontwikkeling

In veel organisaties wordt in teams gewerkt. Toch zijn teams lang niet altijd succesvol en blijven de mogelijkheden van de talenten binnen de teams onbenut. Stroom Zuid is gespecialiseerd in teamontwikkeling. Vanuit vertrouwen en veiligheid werken we aan de kwaliteiten van elk individueel teamlid en versterken we de onderlinge teamdynamiek. Teams verder helpen naar een volgende fase waarin complementariteit het uitgangspunt is en waarbij conflicten niet langer geschuwd worden. Plezier is een belangrijk uitgangspunt binnen onze aanpak.

Wij krijgen geregeld de vraag om teams weer ‘op de rit’ te helpen, bijvoorbeeld omdat:

  • de resultaten niet of onvoldoende worden gehaald
  • de samenwerking binnen het team niet goed loopt
  • teamleden over elkaar spreken in plaats van met elkaar
  • het team onvoldoende gebruik maakt van elkaars aanwezige kwaliteiten

Stroom Zuid begeleidt teams om succesvoller en sprankelende te worden. Wij laten het team weer stromen.

Vertrouwen en veiligheid

Om een succesvol team te bouwen, richten we ons eerst op de basis: het creëren van vertrouwen en veiligheid. Op interactieve en uitdagende wijze nodigen we teamleden uit om contact te maken, nieuwsgierig te zijn naar elkaar en elkaar te bevragen over wie ze (echt) zijn, waar ze blij van worden en welke zorgen ze hebben. Zo leren ze elkaar beter kennen en begrijpen. Bekend maakt immers bemind! Vanuit vertrouwen en veiligheid ontstaat ruimte om elkaar aan te spreken, en door het creëren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen het team zullen de resultaten verbeteren. Benieuwd naar een praktijkvoorbeeld? Lees dan het artikel Teams die werken, geschreven door Marije Manni e.a.

Effectievere alternatieven

We nemen niet alleen de rol, kwaliteiten en gedrag van elk teamlid onder de loep, we kijken ook naar de onderlinge teamdynamiek. Een team kan beter gaan presteren door te kijken naar (werkende en niet-werkende) onderliggende patronen van een team, de communicatie, rollen, taken en verwachtingen en niet te vergeten het gezamenlijk doel of de ambitie van het team. Met beproefde instrumenten brengen we de huidige patronen en kwaliteiten in kaart en begeleiden we het team naar effectievere alternatieven. Bekijk de instrumenten die wij inzetten.

Persoonlijke verdieping

Teamontwikkeling is er vooral op gericht het team als geheel te versterken, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van de individuele leden. We kunnen de individuele ontwikkeling versnellen en verdiepen een teamtraject te combineren met individuele coaching. De manager of teamleider adviseren we altijd om parallel een coachingstraject te volgen, aangezien hij of zij een cruciale rol speelt in het succesvoller maken van het team.

Waar gelachen wordt, wordt geleerd

We geloven in het motto ‘waar gelachen wordt, wordt geleerd’. Tijdens de teambijeenkomsten werken we niet alleen met het ‘hoofd’, maar kunnen we ook andere methoden en technieken inzetten zoals teamopstellingen, sport/bewegen, theatersport, werken met acteurs, simulaties, beeld en muziek en creatieve opdrachten. We combineren diepgang en spannende ervaringen met speelsheid en plezier.

Contact

Geïnteresseerd in wat wij kunnen betekenen voor jouw team? Neem gerust contact op met een van ons voor een oriënterend gesprek.