Stroom Zuid

Met hart en ziel

Wij zijn betrokken en deskundige gidsen die helpen elke organisatie (weer) te laten stromen. Wij weten hoe we het lerend vermogen van het individu, teams en hun leiders kunnen verbeteren, zodat de organisatie uiteindelijk zichzelf voortdurend kan ontplooien. Wij kennen de toonaangevende modellen en instrumenten, maar werken volledig in dienst van de organisatiedoelstellingen. We werken niet alleen vanuit het hoofd, maar ook met ons hart en ziel.
Wij zijn meer dan alleen onderzoekers, al vragen en luisteren we secuur.
Wij zijn meer dan alleen trainers, al oefenen we continu.
Wij zijn meer dan alleen coaches, al spiegelen en reflecteren we elke dag.
Wij zijn meer dan alleen consultants, al brengen we wel adviezen uit.
Wij werken ondersteunend aan de visie, aan de gestelde doelen en benutten zo veel mogelijk alle kennis en kunde die al in een organisatie aanwezig is.
Wij zijn partners voor organisatiegroei.
Wij zijn Stroom Zuid

Onderstroom zichtbaar maken

Stroom Zuid heeft een schat aan ervaring in het helpen ontwikkelen van organisaties. Wij laten leiders en hun teams zien waar hun drijfveren liggen. Soms liggen die (veel te) goed verborgen onder financiële doelstellingen, KPI’s of andere afgeleide, quasi-objectieve doelen. Wij sluiten mensen dan weer aan op zichzelf, op elkaar en op de organisatie. We maken de onderstroom in de organisatie zichtbaar. Die is bepalend voor de richting, de samenwerking, de communicatie en het bereiken van resultaten. Vervolgens gaan we aan de slag met de bovenstroom: het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die nodig zijn om de doelen te bereiken.

Zonder wrijving geen glans

We schuwen de persoonlijke aanpak niet: zonder wrijving geen glans. Soms zetten we zo een organisatie ook ondersteboven. Maar dat doen we altijd in een veilige context. Veranderingen vinden pas plaats als individuele motivatie aanwezig is. Het moet goed voelen. Mensen voelen zich snel vertrouwd bij ons. Dat geldt zowel voor directies, managementteams en andere teams.

Wij zijn jouw partner voor organisatiegroei.
Wij zijn Stroom Zuid

“Wees geen poel met stilstaand water, maar een bron die stroomt.”

Klik op onderstaande afbeelding om het filmpje van Stroom Zuid te bekijken.

Filmpje wie is Stroom Zuid