Vertrouwen

Zonder vertrouwen bestaan er feitelijk geen goede relaties.

LEES MEER

Vaardig

Zonder vaardig te zijn ontstaat er frustratie omdat de dingen niet goed gebeuren.

LEES MEER

Verbonden

Zonder verbonden te zijn ontstaat er nooit een echte samenwerking.

LEES MEER

Eigenaarschap

Zonder eigenaarschap ontstaat een reactieve organisatie.

LEES MEER

Bestemming

Zonder bestemming is een organisatie doelloos en stuurloos.

LEES MEER

Stroomversnellers leiden tot een beter resultaat

Stroom Zuid werkt aan het evenwicht tussen richting geven én open staan voor de onderstroom. Wij geloven dat we resultaat en productiviteit in organisaties kunnen vergroten door de interactie tussen mensen te verbeteren. Onze stroomversnellers zijn daarvoor de juiste aandachtsgebieden.

Alle stroomversnellers dragen bij aan het verhogen van de productiviteit en effectiviteit in de organisatie. Elke stroomversneller heeft daarin een eigen waarde.

Wij onderscheiden de volgende stroomversnellers:

  1. Ik heb Vertrouwen
  2. Ik ben Vaardig
  3. Ik voel me Verbonden
  4. Ik toon Eigenaarschap
  5. Ik beweeg richting onze Bestemming