Organisatieontwikkeling

Stroom Zuid laat mensen en organisaties groeien. Wij begeleiden je organisatie met veel ervaring én enthousiasme door het proces van organisatieontwikkeling. Wij begeleiden je om te komen tot een manier van werken die gericht is op het bereiken van je strategische doelen, die optimaal aansluiten bij de talenten en kwaliteiten van de medewerkers. Wij ontwikkelen een organisatiecultuur die je medewerkers plezier, zingeving en toewijding brengt, zodat ze aan het einde van de dag weer met veel energie huiswaarts gaan.

Verandering is een constante

Organisaties hebben voortdurend te maken met verandering, omdat zij op basis van de veranderende omgeving hun ambitie en strategische doelen bepalen.

Succesvolle organisaties spelen continu in op de veranderende omgeving. De gestelde strategische doelen liggen in lijn met deze omgeving en met de ambities. Veranderen begint met het samenhangend beantwoorden van drie simpele kernvragen: WAAROM moeten we veranderen? HOE kunnen we dat veranderproces vorm geven? WAT zouden we dan in de organisatie moeten aanpakken?

Daarnaast is een belangrijke vraag: Welke organisatiecultuur helpt ons de gestelde doelen te bereiken?

Changing is difficult, not changing is fatal

Organisatiecultuur is ‘de manier hoe we de taken en werkzaamheden oppakken en uitvoeren’. Het is de onzichtbare lijm die mensen in een organisatie aan elkaar verbindt. Het veranderen van de cultuur betekent letterlijk: andere taken oppakken of ze anders uitvoeren. De cultuur veranderen is cruciaal maar vaak ook een van de lastigste componenten in het proces. Het mooie is dat het begint zodra je eraan begint. Als je het zorgvuldig doet, kan de verandering toch snel gaan.

Wij geloven in een combinatie van denken én doen en van werken met de bovenstroom én onderstroom.

De onderstroom en de bovenstroom benutten

Elke organisatie kent twee ‘stromen’ die beiden tijdens het proces van organisatieontwikkeling aan bod moeten komen. Deze stromen zijn te vergelijken met de bovenkant en de onderkant van een ijsberg; de bovenkant is zichtbaar, maar de onderkant is de onzichtbare drijvende kracht die de ijsberg in haar omgeving draagt en richting geeft.

  • De ‘bovenstroom’ betreft het zichtbare gedrag, de vastgelegde processen, de missie, de doelen en de besluiten; je kunt ze begrijpen met je hoofd.
  • De tweede stroom raakt een diepere laag in de organisatie en is lastiger te beschrijven. Deze ‘onderstroom’ is verborgen voor het oog maar zet de bovenstroom wel in beweging….Ze is waar te nemen door goed te observeren, te luisteren en te ervaren.

De dagelijkse praktijk is natuurlijk een boeiende collage van ‘onder-’ en ‘bovenstroom’.

Het proces van groei en ontwikkeling van de organisatie

Als we het gewenste denken en doen van de organisatie willen bepalen, willen we eerst weten welke strategische doelen gesteld zijn en wat het ‘waarom’ van de organisatie is.

Daarna maken wij, indien gewenst, een cultuurscan van de organisatie.

Een krachtig instrument dat wij graag gebruiken als je een high performing organization nastreeft, is de Denison Organizational Culture Survey methode. Deze scan geeft ons inzicht in de huidige manier van werken binnen de organisatie en vergelijkt deze met een grote internationale database: de benchmark. We bepalen samen de gewenste manier van werken en daarmee de resultaatgebieden voor ontwikkeling. Naast Denison maken we ook gebruik van andere instrumenten. Bekijk de instrumenten die wij inzetten.

Op basis van de ist en soll situatie maken we samen een concreet plan van aanpak. We geloven niet dat er een uniforme blauwdruk bestaat om verandering aan te pakken. Dan zouden we immers voorbijgaan aan de unieke situatie en uitdaging van je bedrijf. De consistentie van ons werken zit in onze visie waarin systemisch werken, bezieling, verbinding, bezinning en beweging centraal staan.

Vanuit het plan van aanpak begeleiden wij jou om te komen tot een manier van werken die optimaal aansluit bij de talenten en kwaliteiten van de medewerkers. Samen ontwikkelen wij een cultuur waarbij de mensen met veel plezier, zingeving en toewijding puike prestaties leveren. Geen verstikkende patronen waarin mensen vastlopen, maar een vitale organisatiecultuur waarmee je het duurzame verschil met de concurrenten kunt maken.

Voorbeelden van ontwikkelprogramma’s

Jouw vraagstuk vertalen we in programma’s als:

  • Het ontwikkelen van een eenduidige bedrijfscultuur na fusie of overname
  • De klant echt centraal in de organisatie plaatsen
  • Het maken van medewerkers tot ambassadeur van de organisatie
  • Het ontwikkelen van zelfsturing en zelforganisatie
  • Het doelgerichter werken door meer consistentie: niet steeds opnieuw het wiel uitvinden
  • Professioneel en gecoördineerd werken over de afdelingen heen

Het proces dat we doorlopen zou je als een reis kunnen omschrijven. De rugzak die we meenemen is goed gevuld. Laat jezelf meevoeren en ervaar hoe de stroming in positieve zin verandert… Samen onderweg…

Contact

Wil je kijken met welke ontwikkelprogramma’s jouw organisatie het beste geholpen wordt? Neem contact op met Stroom Zuid. We gaan graag met je in gesprek!