Persoonlijk leiderschap

Opmerkelijk genoeg begrijpen de meeste leiders wél de waarde van het aanleren van nieuwe leiderschapsvaardigheden, maar beseffen ze maar zelden hoe waardevol het beter leren kijken naar ingesleten gedragspatronen kan zijn. Toch is het precies dát patroon dat hun gedrag en beslissingen bepaalt. Het nieuwe leiderschap vraagt om continue reflectie binnen een continu veranderende context.

Inzicht in patronen

Stroom Zuid vindt het juist daarom belangrijk om deze patronen inzichtelijk te krijgen en te leren kijken naar de effectiviteit en beperkingen van deze patronen. Om ingesleten gedragspatronen inzichtelijk te maken, maken we gebruik van diverse meet instrumenten, (bijvoorbeeld TTI-Insights/DISC en 360 graden feedback) en voeren we individuele gesprekken waarin wij onze waarnemingen spiegelen.

Op het gebied van je persoonlijk leiderschap gaan we aan de slag met vragen als:

  • Hoe zet ik mijn gedrag effectiever in om mijn doelstellingen makkelijker te behalen?
  • Hoe krijg ik meer zelfbewustzijn om veranderingen en verbeteringen in mijn leiderschap makkelijker toe te staan?
  • Hoe blijf ik dicht bij mijzelf, mijn authenticiteit en volledig in mijn kracht?
  • Hoe vergroot ik mijn lerend vermogen?

Persoonlijk leiderschapstrajecten

Persoonlijk leiderschapstrajecten kunnen in verschillende vormen gevolgd worden:

  • Maatwerktrainingen in company met andere leiders/managers
  • Het Beraad voor Directeuren: middels een achttal intervisie- en themabijeenkomsten
  • Individuele leiderschap coaching
  • Persoonlijke leiderschapsreizen naar Slovenië, IJsland en Zuid-Afrika

Onze trajecten leren je opnieuw waar te nemen. Anders te kijken naar jezelf en naar de wereld om je heen. Met de persoonlijke groei die je hiermee creëert, zul je effectiever worden in je gedrag, vaardigheden en motivatie.

Dit leer je niet uit de literatuur, al maken we wel gebruik van de belangrijkste nieuwe inzichten.

Dit leer je niet van een ander, al zullen we veel van elkaar gaan leren.

Dit leer je niet alleen door te doen, al zullen we veel gaan uitproberen.

Je leert vooral veel van jezelf, en van je nieuwe ik.

Laat je inspireren en neem contact op voor een persoonlijk oriënterend gesprek.