Marije Manni

Wat mij kenmerkt zijn mijn enthousiasme, bevlogenheid en creativiteit. Ik ben open en oprecht en zonder oordeel. Daarnaast ben ik scherp en direct maar altijd met respect voor de ander en zijn vragen. Ik prikkel mensen, motiveer ze en breng ze in beweging. Ik combineer ziel en zakelijkheid, plezier en prestatie. Ik zet mijn gevoel en intuïtie in, maar houd ook van duidelijke afspraken en concrete leerdoelen. Ik geloof in het motto ‘waar gelachen wordt, wordt geleerd’.


Ik combineer ziel en zakelijkheid, plezier en prestatie.


Mijn expertise

Sinds 2001 werk ik als (team) coach, trainer, facilitator en adviseur op het terrein van leren, ontwikkelen en veranderen. Ik richt mij enerzijds op het coachen van (management) teams. Ik werk dan aan het vergroten van veiligheid en vertrouwen waardoor er beter samengewerkt wordt, het team meer plezier ervaart én effectiever wordt in het werk. Anderzijds ondersteun ik individuen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik leer mensen hoe ze vanuit hun kracht een betekenisvol leven kunnen leiden. Ook ontwikkel ik (meerjarige) leertrajecten voor organisaties en geef ik een breed scala aan trainingen. Ik ben ervan overtuigd dat daar waar mensen hun talenten volledig inzetten en werken vanuit hun passie, de resultaten vanzelf verbeteren.

Mijn stijl

Ik geloof in leren door ervaring. De eigen ervaringen van mensen vormen een belangrijk uitgangspunt. Ik werk op cognitief niveau, maar ook op fysiek en emotioneel niveau. Ik ga tot de kern en probeer een onomkeerbaar proces in gang te zetten. Mijn interventies kunnen dan ook diepgaande impact hebben. Ik help mensen met bewustwording, het vergroten van hun zelfkennis en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Persoonlijk contact staat hierin centraal.

Marije Manni
06-46925869
marije.manni@stroomzuid.nl
Linkedin