Valkenburg aan de Geul, Heerlen, Maastricht, Limburg, Zuid-Limburg, Sittard, Voerendaal, Vaals, Margraten, Meerssen, Cadier en Keer, Roermond, Echt

Het Beraad voor Directeuren

Het Beraad voor Directeuren, of kortweg Het Beraad, is een serie bijeenkomsten waarin een groep directeuren ervaringen en inzichten met elkaar deelt, met als doel van elkaar te leren. U ervaart hoe anderen met vergelijkbare thema's zijn omgegaan, en u geeft op uw beurt anderen inspiratie met de kennis en inzichten die u in huis heeft. Een klankbord met gelijkgestemden, onder professionele begeleiding, in een stijlvolle omgeving en in een ontspannen setting.

Van elkaar leren

‘Past de huidige structuur nog wel bij de ontwikkeling van ons bedrijf?’, ‘Hoe vertaal ik de missie van ons bedrijf naar de werkvloer?’ en ‘Op welke wijze kan ik weerstand tegen veranderingen ombuigen?’. Herkent u een van deze vragen? Het Beraad voor Directeuren biedt u een uitstekende kans om met andere directeuren van gedachten te wisselen, relevante theorie te toetsen en van elkaar te leren.

Bron van kennis en ervaring

Het Beraad is een serie bijeenkomsten waarin ervaringen en inzichten worden verbonden aan theoretische modellen. De agenda wordt voor een groot deel bepaald door onderwerpen die de deelnemers zelf aandragen. De eigen praktijk staat hierbij centraal. In een ontspannen sfeer en in vertrouwd gezelschap krijgt u inzichten en ideeën aangereikt die u bij uw uitdaging of vraagstuk kunt gebruiken. Door de samenstelling van de groep fungeert Het Beraad als bron van kennis en ervaring waarmee u op basis van collegiale consultatie actuele vraagstukken en thema’s analyseert en praktische ideeën uitwerkt. U kunt daarbij rekenen op professionele gesprek- en procesbegeleiding, een prikkelend, persoonlijk en - soms confronterend - klankbord.

Mogelijke onderwerpen

Onderwerpen die aan bod kunnen komen betreffen onder meer de interne organisatie, fusieprocessen, strategische oriëntatie, team- en managementrollen, communicatie en interactie, persoonlijke effectiviteit en leiderschap, HRM en conflicthantering. Deelnemers aan Het Beraad voor Directeuren zijn werkzaam als directeur op strategisch niveau.

Aanmelden en meer informatie

De leergang bestaat uit 8 bijeenkomsten verdeeld over negen maanden; de eerst volgende leergang start begin 2019. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavonden van 20.00 tot 22.30 uur in De Vief Heringe of De Limbourg te Sittard. Kosten bedragen € 1.900,- inclusief catering, exclusief BTW. De organisatie en begeleiding van Het Beraad zijn in handen van Jos Mevis en Harry Henssen. Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Harry Henssen:harry.henssen@stroomzuid.nl of telefonisch via 06-51989295.

Referenties:

“Een bijzondere vorm van deskundigheidsbevordering die nieuwe, passende inzichten aanreikt waarmee mijn effectiviteit wordt verhoogd.”

“It is lonely at the top; deze leergang biedt in een vertrouwde omgeving het inzicht om belangrijke zaken in een ander perspectief te zien.”