Valkenburg aan de Geul, Heerlen, Maastricht, Limburg, Zuid-Limburg, Sittard, Voerendaal, Vaals, Margraten, Meerssen, Cadier en Keer, Roermond, Echt

Organisatieontwikkeling

Mensen en organisaties laten groeien: dat is bij uitstek waar u Stroom Zuid bij kunt betrekken. Wij loodsen uw organisatie met veel ervaring én enthousiasme door het proces van organisatieontwikkeling. Wij begeleiden u om te komen tot een manier van werken die gericht is op het bereiken van uw strategische doelen en die optimaal aansluit bij de talenten en kwaliteiten van uw medewerkers. We ontwikkelen een organisatiecultuur die uw medewerkers plezier, zingeving en toewijding brengt, zodat ze aan het einde van de dag weer met veel energie naar huis toe gaan.

Verandering is een constante

Organisaties hebben voortdurend te maken met verandering, omdat zij op basis van de veranderende omgeving hun ambitie en strategisch doelen bepalen. Veranderen begint met het samenhangend beantwoorden van drie bedrieglijk simpele kernvragen: WAAROM moeten we veranderen, HOE kunnen we dat veranderproces vorm geven en WAT zouden we dan in de organisatie moeten aanpakken? Welke organisatiecultuur moet je ontwikkelen om gestelde doelen te bereiken?

Change is difficult. Not changing fatal

Organisatiecultuur is ‘de manier hoe we de dingen hier doen’: de onzichtbare lijm die mensen in een organisatie aan elkaar verbindt. Het veranderen van de cultuur betekent: andere dingen gaan doen, of de dingen anders gaan doen. De cultuur veranderen is cruciaal maar vaak ook een van de lastigste componenten in het proces. Het mooie is dat het begint zodra je eraan begint, en als je het goed doet, dit heel snel kan gaan. We geloven in een combinatie van denken én doen en van werken met de bovenstroom én onderstroom.

20160706Stroom Zuid deel2 -_PBK7257.jpg


De onderstroom en de bovenstroom benutten

Elke organisatie kent twee ‘stromen’ die beide tijdens het proces van organisatieontwikkeling aan bod moeten komen. Deze stromen zijn te vergelijken met de bovenkant en de onderkant van een ijsberg; de bovenkant is zichtbaar, maar de onderkant is de onzichtbare drijvende kracht die de ijsberg in haar omgeving draagt en richting geeft.

  • De ‘bovenstroom’ betreft het zichtbare gedrag, de vastgelegde processen, de missie, de doelen en de besluiten; je kunt ze begrijpen met je hoofd.
  • De tweede stroom raakt een diepere laag in de organisatie en is lastig te beschrijven. Deze ‘onderstroom’ is verborgen voor het oog maar ze is wel waar te nemen. Door goed te observeren, te luisteren en te ervaren.

De dagelijkse praktijk is natuurlijk een boeiende collage van ‘onder-‘ en ‘bovenstroom’.

Het proces van groei en ontwikkeling van uw organisatie

Als we het gewenste denken en doen van uw organisatie willen bepalen, willen we eerst weten welke strategische doelen u heeft en wat het ‘waarom' van de organisatie is.

Daarna maken wij, indien gewenst, een cultuurscan van uw organisatie.

Een krachtig instrument dat wij graag gebruiken als u een high performing organization nastreeft, is de Denison Organizational Culture Survey methode. Deze scan geeft ons inzicht in de huidige manier van werken binnen uw organisatie en vergelijkt deze met een grote internationale database: de benchmark. We bepalen samen met u de gewenste manier van werken en daarmee de resultaatgebieden voor ontwikkeling. Naast Denison maken we ook gebruik van andere instrumenten. Bekijk de instrumenten die wij inzetten.

Op basis van de ist en soll situatie maken we samen een concreet plan van aanpak. We geloven niet dat er een uniforme blauwdruk bestaat om verandering aan te pakken. Dan zouden we immers voorbijgaan aan de unieke situatie en uitdaging van uw bedrijf. De consistentie van ons werken zit in onze visie waarin systemisch werken, bezieling, verbinding, bezinning en beweging centraal staan.

Vanuit het plan van aanpak begeleiden wij u om te komen tot een manier van werken die optimaal aansluit bij de talenten en kwaliteiten van uw medewerkers. Samen ontwikkelen wij een cultuur waarbij de mensen met veel plezier, zingeving en toewijding puike prestaties leveren. Geen verstikkende patronen waarin mensen vastlopen, maar een vitale organisatiecultuur waarmee u het duurzame verschil met de concurrenten kunt maken.

Voorbeelden van ontwikkelprogramma's

Uw vraagstuk vertalen we in programma’s als:

  • Het ontwikkelen van een eenduidige bedrijfscultuur na fusie of overname
  • De klant echt centraal in uw organisatie plaatsen
  • Het maken van uw medewerkers tot ambassadeur van de organisatie
  • Het ontwikkelen van zelfsturing en zelforganisatie
  • Het doelgerichter werken door meer consistentie: niet steeds opnieuw het wiel uitvinden
  • Professioneel en gecoördineerd werken over de afdelingen heen

Het proces dat we doorlopen zou je als een reis kunnen omschrijven. De rugzak die we meenemen is goed gevuld. We gaan samen graag met u op weg!

Contact

Wilt u kijken met welke ontwikkelprogramma's uw organisatie het beste geholpen wordt? Neem contact op met Stroom Zuid. We gaan graag met u in gesprek!