Samenwerkingsverbanden

Coöperatie Verbindend Leiden en Stroom Zuid sluiten partnerovereenkomst


Verbinding is de basis van waaruit Stroom Zuid werkt. We helpen ook graag anderen om deze beweging te maken. Daarom ondertekende Stroom Zuid aan het eind van 2017 een partnerovereenkomst met Coöperatie Verbindend Leiden U.A. Deze Coöperatie ontwikkelt, bevordert en stimuleert het gedachtegoed van verbindend leiden in de Provincie Limburg.

Nieuwsgierig verkennen en inspireren

Verbindend leiden en verbindend leiderschap is gebaseerd op respect, vertrouwen en de eigen kracht van mensen. Het staat voor mensen meenemen en insluiten. Voor samen zoeken naar oplossingen door nieuwsgierig te verkennen en te verdiepen. Het staat ook voor mensen inspireren, aan het denken zetten, enthousiasmeren en perspectief bieden.

Verbindende factor

De verbinden factor tussen Stroom Zuid en de Coöperatie is onder meer de ontwikkeling van organisaties, instellingen, ondernemingen, dynamische samenwerkingsverbanden en allianties in de provincie Limburg en de Euregio.

Deskundigheidsbevordering

Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in deskundigheidsbevordering van de leden van de Coöperatie via het organiseren en verzorgen van symposia, lezingen, workshops, cursussen en opleidingen.

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op en we vertellen graag meer.